Hva skjer? | Hovedsiden | Kontakt | Tips RogaStart | Været | Webkamera  
Malde Teglverk


Teglverket ligger til venstre i bildet. Foto: Ukjent

Tekst: Erling Jensen

Malde Teglverk ble etablert i 1857 av sakfører og senere politimester Lauritz Carl Aas fra Stavanger. Etter at Aas gikk konkurs i 1869, kjøpte Jonas Christinus Bull Kielland teglverket for 32000 kroner. Jonas solgte teglverket videre i 1872 til fetteren Alexander L. Kielland. Mens Kielland drev teglverket var produksjonen stor. I 1878 ble det brent 769 000 håndbankede teglstein, 130 000 håndformede takstein og en god del kalk.

John Aasland som var en meget god venn av Kielland, sto for den daglige driften. Det ble også John Aasland som overtok teglverket i 1889 og drev dette videre alene. Da John Aasland døde i 1895 ble teglverket omdannet til et familieselskap med sønnen John som disponent. Vanskelige tider under 1. verdenskrig og tungvint drift var årsaken til at teglverket ble nedlagt i 1916.

Etter at Malde Teglverk ble nedlagt, etablerte John Aasland Hafrsfjord Preserving i de samme lokalene. John Aasland døde i 1946, og driften ble da nedlagt.

2013©Erling Jensen

Ansvarlig: Erling Jensen | E-post: erlingpost@gmail.com