Hva skjer? | Hovedsiden | Kontakt | Tips RogaStart | Været | Webkamera
Helleland kirke

Foto: Erling Jensen

Helleland kirke ligger i Rogaland fylke og ble bygd i 1832. Byggmester var Tollak Gudmestad. Kirken er bygd i klassisistisk stil og tegnet av arkitekt Hans Ditlev Linstow. Tidligere sto det også en kirke her, men den ble revet i 1830, og det meste av inventaret ble solgt på auksjon.

Altertavlen i Helleland kirke ble gitt som gave i 1905. Motivet som viser Simeon i templet som holder Jesusbarnet, ble malt av Thorvald Egidius Isaachsen.

Kirken har to kirkeklokker. Den ene ble støpt ved Nauens klokkestøperi ved Tønsberg i 1902, mens den andre trolig er fra 1760.

Det første orgelet ble gitt i 1905 av folk fra Helleland som hadde utvandret til Amerika. I 1962 ble et Walcker-orgel anskaffet.


2013©Erling JensenAnsvarlig: Erling Jensen | E-post: erlingpost@gmail.com